Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Tin Icon4

Thông báo về chủ trương chuyển nhượng quyền phát triển dự án

Ngày đăng: 24/01/2015 17:06

Ngày 12 tháng 1 năm 2015 hội đồng quản trị công ty có nghị quyết lần thứ 1 năm 2015 về việc: Thống nhất thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền phát triển dự án thành phần gắn liền với quyền sử dụng đất tại lô đát N01 - T5 khu đoàn ngoại giao tại Hà Nội. 

Chi tiết xem file đính kèm

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng