Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Tin Icon4

Thông báo về việc bàn giao, thu hồi xử lý tài sản

Ngày đăng: 28/11/2019 15:49

 Nội dung thông báo như sau:

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng