Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Tin Icon4

Thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự Ban lãnh đạo Công ty

Ngày đăng: 08/04/2013 16:27

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 - ICON4 thông báo về việc bổ sung nhân sự Ban điều hành Công ty kể từ ngày 05/4/2013.

Cụ thể, căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết lần thứ II năm 2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 - ICON4 ngày 20/3/2013 về việc bổ nhiệm cán bộ.

Ngày 05/4/2013, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 ban hành Quyết định số 11/XD4-HĐQT bổ nhiệm bà Đỗ Thị Bích Thuỷ - Cử nhân Kinh tế, Kế toán trưởng Công ty giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 - ICON4 kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2013.

Ban biên tập ICON4

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng