Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông năm 2013

Ngày đăng: 11/06/2013 16:30

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông của Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức còn lại năm 2011 và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Căn cứ Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động; Nghị quyết HĐQT lần thứ VIII năm 2013 về chi trả cổ tức còn lại năm 2011 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông của Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành thanh toán cổ tức còn lại của năm 2011 và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty. Cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2011 và quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty: 15/6/2013

- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: cuối tháng 6 sẽ có giấy mời gửi các cổ đông và công bố thông tin trên website Công ty.

- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: Hội trường Công ty - Tầng 7 - ICON4 TOWER - 243A Đê La Thành - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội

- Ngày chi trả cổ tức: Từ 02/7/2013.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Phạm Minh Ngọc - Uỷ viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4. Điện thoại: 04 37.606.098; DĐ: 0913.545.977; Email: phamminhngoc@icon4.com.vn.

 

Chi tiết xem file đính kèm

Ban biên tập

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng