Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Thông báo về việc "Giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phầ Đầu tư và Xây dựng số 4 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội"

Ngày đăng: 25/07/2017 16:35

 

 

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng