Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Tin Icon4

Thông báo về việc sử dụng hộp thư điện tử tên miền @icon4.com.vn

Ngày đăng: 02/04/2013 09:20

Ngày 02/04/2013 Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 ra thông báo về việc sử dụng hộp thư điện tử tên miền @icon4.com.vn cho các phòng/ban, đơn vị trực thuộc và CBCNV Công ty nhằm mục đích phục vụ công tác điều hành, sản xuất kinh doanh.

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 về việc ứng dụng Công nghệ thông tin, mạng Internet trong hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Công ty đã xây dựng hệ thống hộp thư điện tử tên miền @icon4.com.vn dành cho các phòng/ban, các đơn vị trực thuộc và CBCNV Công ty sử dụng phục vụ cho mục đích công việc. Hệ thống email sẽ chính thức hoạt động từ ngày 01/04/2013.

Hiện tại, Công ty đã xây dựng địa chỉ email cho toàn bộ các phòng/ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và các CBCNV khối Văn phòng cơ quan; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc (Giám đốc, Phó giám đốc XN, Đội trưởng, Đội phó, cán bộ phụ trách kế toán Đội, Xí nghiệp).

Bắt đầu từ tháng 04/2013, Công ty ICON4 sẽ thường xuyên truyền tải, cập nhật các nội dung thông báo, chỉ đạo của Ban điều hành Công ty lên website Công ty để dần thay thế cho phương pháp truyền thống (photocopy văn bản chuyển đến các đơn vị). 

Ban biên tập Tin ICON4

 

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng