Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Thực hiện quyền biểu quyết của Tổng công ty tại ĐHĐCĐ năm 2014 của Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng số 4

Ngày đăng: 12/09/2014 09:44

 Liên quan đến việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông năm 2014 của công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 được dự kiến tổ chức vào ngày 10/09/2014, Hội đông quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội thông báo để Hội đồng quản trị công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 được biết về các điều sau ...

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng