Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Tin Icon4

Báo cáo tài chính bán niên 2023 (đã soát xét)

Ngày đăng: 29/08/2023 15:25

Công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh so với cùng kỳ năm trước

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng