Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Tin Icon4

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày đăng: 25/09/2023 13:30

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng