khai truong toa nha bo tai chinh Nha hat lon

Dự án - Qui hoạch

Bộ Xây dựng cho ý kiến về đề án đề nghị công nhận huyện Tĩnh Gia đạt tiêu chí đô thị loại IV
14/03/2019 10:34
Một góc thị trấn Tĩnh Gia (nguồn Internet)
 
Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị công nhận huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chí đô thị loại IV. Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 09/01/2019, Bộ Xây dựng đã trao đổi, đề nghị hoàn thiện hồ sơ.
 
Căn cứ theo hồ sơ đề án, Hồ sơ Đề án bao gồm Tờ trình của UBND tỉnh Thanh Hóa, Nghị quyết thông qua Đề án của HĐND Tỉnh, báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa và đĩa phim thuyết minh.
 
Phạm vi đề nghị công nhận loại đô thị theo Đề án gồm toàn bộ ranh giới huyện Tĩnh Gia (gồm 1 thị trấn và 33 xã, với tổng diện tích 455,61 km2).
 
Một số ý kiến về Đề án:
 
Về sự phù hợp với các định hướng phát triển đô thị của quốc gia và của tỉnh Thanh Hóa: Theo Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020, tại phụ lục Danh mục nâng loại đô thị toàn quốc ban hành kèm theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ hình thành 01 đô thị mới loại III và 04 đô thị loại V giai đoạn 2016-2020.
 
Tại Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thanh Hóa, danh mục lộ trình nâng loại đô thị đã xác định giai đoạn 2015-2020 nâng cấp đô thị loại III cho 01 đô thị: Khu kinh tế Nghi Sơn (Tĩnh Gia), giai đoạn 2021-2025, nâng cấp đô thị loại II: 01 đô thị Nghi Sơn - Tĩnh Gia.
 
Thực hiện các định hướng nói trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã lập Đề án đề nghị công nhận Khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại III (phạm vi gồm thị trấn Tĩnh Gia và 18 xã thuộc huyện Tĩnh Gia, diện tích 259,79 km2) và đã được công nhận theo Quyết định số 1300/QĐ-BXD ngày 07/12/2016 của Bộ Xây dựng.
 
Năm 2017, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Chương trình phát triển đô thị huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 17/02/2017), trong đó đặt mục tiêu “công nhận toàn bộ huyện Tĩnh Gia đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và thành lập thị xã Tĩnh Gia - Nghi Sơn trên địa giới toàn huyện Tĩnh Gia và thành lập các phường nội thị trên cơ sở khu vực thị trấn mở rộng đã được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại III”.
 
Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 07/12/2018). Trong đó, định hướng khu đô thị trung tâm gồm thị trấn Tĩnh Gia và 8 xã: Ninh Hải, Ninh Nhân, Hải Hòa, Bình Minh, Hải Thanh, Nguyên Bình, Xuân Lâm, Trúc Lâm là trung tâm thành phố; về phân khu chức năng, các khu đô thị đến năm 2035 có tổng diện tích đất phát triển khoảng 6.012,7ha.
 
Các nội dung đề xuất trong Đề án chưa thống nhất với các văn bản nêu trên, cần được rà soát, thuyết minh làm rõ.
 
Cơ sở pháp lý về quy hoạch đô thị của Đề án:
 
Tại Điều 2, Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị đã quy định rõ đô thị được quy hoạch và đầu tư xây dựng đạt tiêu chí của loại đô thị nào thì được xem xét, đánh giá theo loại đô thị tương ứng. Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, đô thị mới phải được lập quy hoạch chung. Theo đó, cơ sở hình thành, mô hình, cấu trúc phát triển không gian đô thị, mô hình quản lý phát triển đô thị… sẽ được xác định tại đồ án quy hoạch chung đô thị.
 
Theo nội dung Đề án kèm theo Tờ trình số 03/TTr-UBND, khu vực đề nghị phân loại đô thị có ranh giới là toàn bộ huyện Tĩnh Gia chưa có quy hoạch chung đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do quy hoạch chung đô thị chưa được phê duyệt nên không có cơ sở để kiểm tra, thẩm định ranh giới, phạm vi khu vực nội thị, ngoại thị dự kiến và không có cơ sở để đánh giá các chỉ tiêu theo quy định.
 
Để hoàn thiện Đề án phù hợp với quy định của pháp luật về phân loại đô thị, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan liên quan: Nghiên cứu lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đô thị theo quy định hiện hành, làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng đô thị đạt tiêu chí phân loại đô thị; Rà soát, hoàn thiện nội dung Đề án phân loại đô thị.
 
Tuyết Hạnh
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký Đăng nhập

 

Liên kết hữu ích
 • Loại Mua Bán
  Vàng SJC 1L - 10L 41.430 41.700
  Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 41.420 41.870
  Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 41.420 41.970
  Vàng nữ trang 99,99% 40.900 41.700
  Vàng nữ trang 99% 40.287 41.287
  Vàng nữ trang 75% 30.028 31.428
  (Nguồn sjc.com.vn)
 • Mã ngoại tệ Mua Bán
  AUD 15614.21 15879.73
  CAD 17435.15 17731.64
  CHF 23175.46 23569.56
  DKK 3389.68 3495.93
  EUR 25573.87 26341.93
  GBP 29635.53 29899.32
  HKD 2936.52 2980.49
  INR 324.43 337.16
  JPY 212.59 219.78
  KRW 19.07 20.59
  KWD 76147.05 79134.85
  MYR 5505.41 5576.68
  NOK 2491.6 2569.7
  RUB 361.08 402.35
  SAR 6171.84 6414
  SEK 2345.38 2404.42
  SGD 16850.11 17034.14
  THB 749.27 780.52
  USD 23145 23265
  (Nguồn Vietcombank)