khai truong toa nha bo tai chinh Nha hat lon

Dự án - Qui hoạch

Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đông Nam bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
25/09/2017 09:28
 
Về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đông Nam bộ (Nhóm 5) đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, vừa qua Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2173/BXD-QHKT gửi Bộ Giao thông Vận tải.
 
 
Ảnh minh họa.
 
Về hồ sơ: Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đông Nam bộ (Nhóm 5) đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Điều chỉnh quy hoạch) bao gồm phần thuyết minh và các bản vẽ minh họa tỷ lệ nhỏ. Theo thuyết minh tại Báo cáo, nội dung điều chỉnh quy hoạch đã được các địa phương trong vùng Đông Nam bộ có ý kiến góp ý bằng văn bản.
 
Một số nội dung quy hoạch cần lưu ý: Làm rõ căn cứ pháp lý để tổ chức nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch; Bổ sung nội dung phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển các điểm đô thị, các điểm dân cư tập trung có liên quan đến sự kết nối của hệ thống các cảng biển trong vùng Đông Nam bộ, vốn là một yếu tố tác động đến vị trí, quy mô của hệ thống giao thông trung chuyển từ cảng đến các khu vực, địa bàn khác; Theo Báo cáo quy hoạch, khối lượng hàng hóa được thông qua năm 2016 tại các cảng biển Nhóm 5 đạt 96,2% - 98,4% so với dự báo trong quy hoạch đã phê duyệt.
 
Do đó, đề nghị phân tích làm rõ sự phân bổ khối lượng hàng hóa trên (về sự hợp lý, bất hợp lý hoặt mất cân đối) đối với từng cảng trong Nhóm. Từ đó, xác định những bất cập cần thiết thực hiện điều chỉnh quy hoạch; Cần bổ sung nội dung phân tích, làm rõ các luận cứ để dự báo, hình thành quy mô, nhu cầu sử dụng đất đối với từng cảng, bến neo tàu trên cơ sở tải trọng của các phương tiện vận tải và các yêu cầu khác.
 
Hiện nay, đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP HCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã hoàn hành, Thủ tướng Chính phủ đang chuẩn bị phê duyệt. Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo đơn vị chức năng, tiếp cận đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP HCM để phối hợp, đảm bảo các nội dung liên quan phù hợp sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
Đoan Trang
 
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Đăng ký Đăng nhập

 

Liên kết hữu ích
  • Loại Mua Bán
    (Nguồn sjc.com.vn)
  • Mã ngoại tệ Mua Bán
    (Nguồn Vietcombank)