Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Tờ trình "Phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2013, 2014, và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2015"

Ngày đăng: 10/09/2015 17:08

 

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng