Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Công bố thông tin

Báo cáo "Kết quả hoạt động năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT công ty, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2011-2015, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2020"

Ngày đăng: 29/06/2016 16:17

 

 

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng