Đang tải

Đang tải

Hotline Message Zalo
EN

Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2023

Ngày đăng: 30/10/2023 16:40

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2023

BÁO CÁO RIÊNG QUÝ III NĂM 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ KINH DOANH SO VỚI CÙNG KỲ NĂM NGOÁI

Tin tức liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Địa chỉ: 243A Đê La Thành - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa -Thành phố Hà Nội
Fax: 84437668863

Thông báo
Đóng